Allmän info

Välkomna till en församlingsdag där vi får träffa varandra på riktigt, men med möjlighet till avstånd och i små grupper.

För att fortfarande ha viss fysisk distans kommer planeringsgruppen att se till att det blir ”lagom” många i grupper både på förmiddagen och eftermiddagen.

 

Anmälan senast 24 augusti

 

Planeringen för dagen ser ut så här:

Förmiddag: kl 10-12 utomhus (ställs in vid regn)

  • Samling vid Öjersjökyrkan resp Furulundskyrkan (planeringsgruppen kommer fördela folk till kyrkorna för att få lämpligt antal)
  • Aktiviteter: poängpromenad, brännboll, laglekar (du väljer i anmälan)
  • Äta medhavd lunch

Eftermiddag kl 13-16

  • Samling i olika hem max 10 pers (de som anmält villighet att ta emot)
  • Deltagande i seminarium och gruppsamtal valt efter intresse (du väljer i anmälan)

Förmiddagen är tänkt för alla åldrar och kommer vara utomhus hela tiden. Ta med dig
något att sitta på för att äta lunch.
Eftermiddagen har inget program för små barn. Det finns separat program för unga 9-12 år
och seminarium för ungdomar 13-17 år i någon av kyrkorna.
Seminarierna har talare (vissa inspelade som ses via nätet) och samtalen har vi i olika
hem i smågrupper. Det kommer finnas samtalsledare som hjälper oss till engagemang
och delaktighet.

//Planeringsgruppen 

Karin och Per-Olof Lindquist, Kristoffer Sten, Karin Colliander, Birgitta Jakobsen, Elisabeth Thorsén, Andrea Dyrssen, Maria Olvestrand.