Program och tider att hålla koll på:

10:00-12:00Aktivitet i kyrkan, inklusive lunch
12:00-13:00Transport
13:00-16:00Aktivitet i hemmet