1. ”Tro och vetenskap” lämpligt från 14 år och uppåt
(Robert Berlevåg)
  •  Kan vetenskap och tro gå hand i hand?
  • Kan vetenskapliga teorier visa att Gud finns?
2. ”Tänk om Han inte finns?” lämpligt från ca 14 år och upp emot 100!
(Nathanael Jansson)

Har du någon gång tänkt tanken ”tänk om Gud inte finns”? Det här är seminariet för dig!

3. ”Att Följa Jesus i en sekulariserad samtid.”
(Staffan Birgersson)

Detta seminarie kommer handla om hur vi kan förstå det samhälle och den kultur som vi omges av. Hur påverkar det oss som kyrka och hur kan vi peka på Jesus på ett sätt som blir begripligt för omvärlden.

4. ”Kämpa trons goda kamp” (1 Tim:612)
(Anders-Petter Sjödin)

Coronatiden kan liknas vid att navigera i en tsunami, med ständigt nya verkligheter att förhålla sig till. Historiskt har kyrkan alltid hittat förhållningssätt under tider av kris, förföljelse eller snabb tillväxt. Vilka lärdomar kan vi dra? Vad har vi lärt oss under corona? Hur kan vi uppmuntra varandra, söka Gud, hitta guidning och hopp. Vad betyder det att kämpa trons goda kamp i dag.”

5. ”Profetiska entrepenörer” II
(Kristoffer Sten)

Starta församling i centrala Göteborg? Bygga ut Furulundskyrkan? Och i så fall, hur mycket? Bygga kyrka i nytt område i Partille? Hur går det med framtidsfonden? Vad har hänt sedan förra året?

Vi kan ha många bra idéer! Och jag är övertygad om att det finns grejer som Gud vill inspirera oss att bygga och göra, vid rätt tid, i rätt tajming! Vad har Gud i “pipen” för Furulund/Öjersjö just nu? Vad vill han att vi ska planera för längre fram? Vad är EFS roll i detta? Hur tar vi visioner vidare?

Guds rike är expansivt i sig självt! Det sprider sig som jästen i en deg, och växer till ett stort träd, som senapskornet! (Luk. 13:18-21) Vilka degar ska jäsa? Vilka frön ska planteras?
Välkommen till några spännande timmar som kan förändra Partille, Göteborg och hela världen!

6. ”Hållbara härliga liv” 
(Johannes Widlund, ordförande i ”God Jord – kristna för miljö och rättvisa”)

Tidningsrubriker avlöser varandra om både miljöproblem och ökad stress/ohälsa, men det finns bättre sätt att leva på! Det här seminariet handlar om att få ihop ett hållbart härligt liv med Jesus i centrum. Detta seminarium som är förinspelat kommer att ledas av Elisabeth Torsén på plats. Det kommer att bli samtal i grupp.

7. Samling för barn
(Birgitta Jakobsen och Kristin Olander Göransson)

För ålder 4-9 år

8. Chill med Jill och gänget
(Jill Kjellberg med gäst)

För ålder 10-13 år