1. “Profetiska entrepenörer”
(Kristoffer Sten mfl)

Köpa Foodtruck?/Bygga en?/Caféhusvagn? Starta församling i centrala Göteborg? Dela ut Sebastian Staksets bok? Bygga ut Furulundskyrkan? Och i så fall, hur mycket? Bygga kyrka i nytt område i Partille? Starta en framtidsfond?

Vi kan ha många bra idéer! Och jag är övertygad om att det finns grejer som Gud vill inspirera oss att bygga och göra, vid rätt tid, i rätt tajming! Vad har Gud i “pipen” för Furulund/Öjersjö just nu? Vad vill han att vi ska planera för längre fram? Vad är EFS roll i detta? Hur tar vi visioner vidare?

Guds rike är expansivt i sig självt! Det sprider sig som jästen i en deg, och växer till ett stort träd, som senapskornet! (Luk. 13:18-21) Vilka degar ska jäsa? Vilka frön ska planteras?

Välkommen till några spännande timmar som kan förändra Partille, Göteborg och hela världen!

2.Kulturmöten och kulturkrockar – med Jesus i ett multikulturellt Sverige” 
(Janne Carlsson och Börje Egfors)

Skapade till Guds avbild – är vi mer lika än olika varandra? Varför fastnar vi lätt i olikheterna? Hur kan en fördjupad människosyn hjälpa oss till större klarhet?

3. “Efter sanningen: att kommunicera tron bland vetenskap och fake news”
(Per Malmberg)

Hur kommunicerar vi tron idag i ett samhälle där ingenting längre är absolut? I ett samhälle där sanning och det vet vi är kraftigt ifrågasatt? Vad händer när tidigare auktoriteter inte längre har något att komma med? 

 4. “Hållbara härliga liv” 
(Johannes Widlund, ordförande i “God Jord – kristna för miljö och rättvisa”)

Tidningsrubriker avlöser varandra om både miljöproblem och ökad stress/ohälsa, men det finns bättre sätt att leva på! Det här seminariet handlar om att få ihop ett hållbart härligt liv med Jesus i centrum. 

5. Profetisk workshop
(Evelina Holm och Per-Olof Lindqvist)

Om att höra Guds röst och förmedla uppmuntran till  andra. Praktisk träning i trygga små grupper.

Seminarium för ungdomar 13-17 år:
”Att växa i tro och i min egen relation med Gud” – David Sten

Om att finna en Gud som håller att bygga sitt liv på, vittnesbörd och samtal, lovsång och bön